Akut läge!

Som ni kanske läst om bland annat här: 500 till ska kunna föda på Karolinska – DN.SE men som inte nämns i artikeln innebär det att förlossningseftervården ska ta över avdelningen för RHN – Reuma, Hud och Njure på NKS. Den enda högspecialiserade slutenvården för Reuma och Hud i Stockholms län riskerar att få det mycket sämre.
Vi är i kontakt med media, politiker och professionen för att försöka stoppa detta vansinniga beslut där man löser ett problem genom att skapa ett nytt. Man ställer patientgrupper emot varandra – vilket är galet och absurt på många sätt.

Pressmeddelande – 7 December 2021
Stoppa flytten av den högspecialiserade slutenvården Reuma, Hud och Njure från Nya Karolinska Solna- och rädda liv!
Vi har alla skäl att befara att den av sjukhusledningen föreslagna flytten av den högspecialiserade slutenvården Reuma, Hud och Njure (RHN) från Nya Karolinska Solna (NKS) kommer slå sönder fungerande vård och vårdkedjor för mycket sjuka patienter, och därför leda till förtida död och obotliga skador hos många av dem. Problemen ökar ytterligare när de reda idag alltför få slutenvårdsplatserna i och med flytten blir ännu färre. Vi grundar vår oro på den konsekvensbeskrivning som ges av fyra överläkare i reumatologi i ett öppet brev i dag till sjukhusledningen för NKS, till alla regionråd och till övriga sjukvårdspolitiker inom Region Stockholm. Vi uppmanar nu därför sjukhusledningen på NKS och hälso- och sjukvårdsregionrådet att omedelbart stoppa flytten och krympningen av avdelningen Reuma Hud och Njure (RHN B9:11) på NKS! Monica Rosenblom, ordförande Reumatikerkdistriktet Stockholms län. Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet Sammanfattning av det öppna brevet från överläkarna i reumatologi Sara Wedren, Cecilia Carlens, Per-Johan Jakobsson, professor Johan Askling. Reumatologerna menar att en flytt av avdelning RHN B9:11 skulle slå sönder det nära sambandet med andra enheter på NKS. Till exempel slutenvård-dagvård/infusion, slutenvård-dialys, slutenvård-närhet till IVA/IMA, liksom med olika personalkategorier som utgör avdelningens ”humankapital”. De påpekar även att slutenvårdsverksamheten har stort behov av NKS olika funktioner: radiologi (alla sektioner inklusive neuro och nuklearmedicin), fyslab, interventioner (njurbiopsier, andra DT/ultraljudsledda punktioner/biopsier), dialys, bronkoskopi/BAL, undersökningar på reumatologmottagningen (ultraljud, kapillärmikroskopi, ledpunktioner, muskelbiopsier). Dessutom ger närheten till NKS att RHN kan använda sig av de jourer som befinner sig i NKS-huset, vilka efter ordinarie arbetstid därtill har primäransvar för dessa patienter. Reumatologerna ger även flera exempel på när närheten till övriga NKS är rent livsavgörande: Akuta multidisciplinära konferenser, LARM-situationer och MIG bedömningar avseende flytt till högre vårdnivå sker ofta, såväl dag som natt. Dessutom informerar de om att den föreslagna utflytten skulle minska antalet slutenvårdsplatser (från dagens nominellt 28 till 20) i regionen. Eftersom det redan råder brist på slutenvårdsplatser kommer ännu färre slutenvårdsplatser inom reumatologin i Region Stockholm leda till att ännu fler patienter med svåra inflammatoriska systemsjukdomar kommer att vårdas på andra sjukhus i regionen, på fel vårdnivå, och endast få reumatologisk bedömning på distans vilket leder till en ännu mer ojämlik vård och risker för den enskilda patienten med till exempel organskador som följd.

För mer information Monica Rosenblom, ordförande Reumatikerkdistriktet i Stockholms län, telefon 072-177 53 93
Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet, telefon 072-566 35 77
Linda Nordqvist, Ombudsman, Reumatikerkdistriktet i Stockholms län, telefon: 073-99 24 234

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *