Påsklunch

Rådstuguvägen 19

Vi väntar in våren med samma goda påsklunch som tidigare år. Anmäl senast 20 mars. Kostnad 100 kr för alla, plusgiro 84 08 59-3.