Kontakt

Kansliet

Telefon: 08-711 13 31

E-post: [email protected]

Adress:
Reumatikerföreningen Botkyrka Huddinge Salem
Rådstuguvägen 19
141 35 Huddinge

Hemsida: bhs.reumatiker.se

Plusgiro: 84 08 59-3