Sociala aktiviteter

Kafferepet

Det traditionella kafferepet är söndagen den 26 januari 2020 kl. 13:00. Mer info kommer.

Julbord på Balingsholm

Fredag den 6 december 2019 kl. 13:00. Kostnad 350 kr, icke medlem betalar 450 kr. Anmäl senast 5 november. Betala på plusgiro 84 08 59-3.