Sociala aktiviteter

Påsklunch

Vi väntar in våren med samma goda påsklunch som tidigare år. Anmäl senast 20 mars. Kostnad 100 kr för alla, plusgiro 84 08 59-3.

Kafferepet

Vi dukar upp det traditionella kafferepet. Anmäl senast den 16 januari. Medlemmar blir bjudna på kalaset. men icke medlemmar betalar 100 kr, plusgiro 84 08 …

Kafferepet Läs mer »

Bassängträning

Anmälan till bassängträning i Stockholmsområdet sker via Stockholms reumatikerdistrikt