Sociala aktiviteter

Påsklunch 2022

Påsklunch söndag den 10 april kl.13:00-15:00 i Lokalen på Rådstuguvägen 19 Fullersta. Traditionell påsklunch där vi som vanligt bjuder på diverse godsaker som hör påsken …

Påsklunch 2022 Läs mer »

Årsmöte 2022

Årsmöte tisdag den 22 februari kl.18:00 på Folkes-Huddinge centrum. Separat kallelse kommer att skickas på E-post samt kommer även att stå på hemsidan.

Kafferepet 2022

Kafferepet då dukar vi upp med många sorters kakor, bullar m.m. Söndag den 30 januari kl.13:00-15:00 i Lokalen på Rådstuguvägen 19, Fullersta. Medlemmar blir bjudna …

Kafferepet 2022 Läs mer »

Kafferepet

Det traditionella kafferepet är söndagen den 26 januari 2020 kl. 13:00. Mer info kommer.

Julbord på Balingsholm

Fredag den 6 december 2019 kl. 13:00. Kostnad 350 kr, icke medlem betalar 450 kr. Anmäl senast 5 november. Betala på plusgiro 84 08 59-3.